Zgrada Smederevske banke

Zgrada Smederevske banke na Terazijama br.39 podignuta je 1910-1912. godine po projektu arhitekata Milorada Ruvidića i Isaila Fidanovića, kao kuća trgovca Milana M. Stefanovića. Zdanje, koje je svoju stambeno-poslovnu namenu zadržalo do danas, jedno vreme je koristila filijala Smederevske banke, te se među žiteljima Beograda ustalio naziv Zgrada Smederevske banke....

(cc)Fred Romero/CC BY 2.0

  • Zgrada Smederevske banke na Terazijama br.39 podignuta je 1910-1912. godine po projektu arhitekata Milorada Ruvidića i Isaila Fidanovića, kao kuća trgovca Milana M. Stefanovića.
  • Zdanje, koje je svoju stambeno-poslovnu namenu zadržalo do danas, jedno vreme je koristila filijala Smederevske banke, te se među žiteljima Beograda ustalio naziv Zgrada Smederevske banke.
  • Zgrada je oblikovana u stilu secesije sa adekvatnom dekoracijom, naročito izraženom na glavnoj fasadi.