Novi Sad – Almaški kraj & Stari grad

Sve što ćete saznati o Almaškom kraju vredno je spomena, od priče o nastanku ovoga kraja do niza predivnih starih kuća koje u jedinstvenom ambijentu ponosno stoje kao znamenje prošlih vremena. Starо јezgro grada Novog Sada, koje je i dalje živopisno središte gradskog života, iza sebe krije veoma zanimljivu i...

VladimirZubac

Sve što ćete saznati o Almaškom kraju vredno je spomena, od priče o nastanku ovoga kraja do niza predivnih starih kuća koje u jedinstvenom ambijentu ponosno stoje kao znamenje prošlih vremena.
Starо јezgro grada Novog Sada, koje je i dalje živopisno središte gradskog života, iza sebe krije veoma zanimljivu i inspirativnu prošlost. Svedoci toga su neki od pravih arhitektonskih dragulja koje možete videti dok šetate duž elegantnih gradskih promenada ili pak zađete u neku od brojnih sporednih ulica.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kratak uvod u istoriju Novog Sada

POREKLO Iako je ovo područje bilo naseljeno čak i u praistorijsko vreme, sam grad osnovan je pre nešto više od tri veka, tačnije prvi put se pominje 1694. godine.

Opširnije
... VladimirZubac
...
...

Kuća Mileve Marić Ajnštajn

POREKLO Ovu porodičnu kuću podigao je 1907. godine Miloš Marić, penzionisani oficir Šajkaškog bataljona i otac srpske naučnice Mileve Marić Ajnštajn. ČINJENICE I DATUMI Iako je i sama bila priznata naučnica Mileva Marić najčešće se spominje kao prva supruga velikog Alberta Ajnštajna Kuću je sagradio arhitekta Mihajlo Petljanski u neo-baroknom...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kafana „Tri krune“ u Temerinskoj br.1

POREKLO Zgrada u kojoj se nekada nalazila kafana „Tri krune“ sagrađena je 1902. godine. Investitor je bio Lazar Dunđerski, pripadnik jedne od najbogatijih i najuticajnijih gradskih porodica toga vremena. ČINJENICE I DATUMI Zgrada je izgrađena prema projektu Imre Kvarcvegera. Arhitektonski je oblikovana sa karakteristikama eklektičkog stila U ovoj zgradi nalazila...

Opširnije
...
...
...

Kompleks Muzeja i Arhiva Vojvodine

POREKLO Zgrade današnjeg Muzeja Vojvodine i Arhiva Vojvodine, prvobitno zgrade sudske palate i sudskog zatvora, sagrađene su u stilu istorizma i predstavlјaju najreprezentativnije istorijske građevine javne namene iz perioda na prelazu iz XIX u XX vek. ČINJENICE & DATUMI Krajem XIX veka započeti su veliki radovi na modernizaciji i uređenju...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Vladičanski dvor

POREKLO Početkom XVIII veka Novi Sad postaje sedište eparhije Bačke, a najstariji sačuvani pisani dokumenti u kojima se spominje Episkopska rezidencija potiču iz 1731. godine. ČINJENICE & DATUMI Prva zgrada dvora bila je sagrađena u neposrednoj blizini tada tek izgrađene Saborne crkve. Ova zgrada dvora je srušena 1849. godine tokom...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
...

Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj

POREKLO Tradicija obrazovanja u ovoj eminentnoj instituciji započeta je 1731. godine kada je osnovana Prva gimnazija na ovome mestu. Njen cilj je bio da omogući više obrazovanje na latinskom jeziku pravoslavnim Srbima koji su živeli u okvirima Habsburške monarhije. ČINJENICE & DATUMI Nova zgrada škole sagrađena je 1789. godine i...

Opširnije
... VladimirZubac
...
...

Zgrada Platoneuma

POREKLO Zgrada Platonuma dobila je sadašnji izgled u poslednjoj četvrtini XIX veka, po projektu koji se pripisuje arhitekti Aleksandru Bugarskom. Još u XVIII veku na ovom mestu postojala je zgrada, a sve kasnije rekonstrukcije i dogradnje vršene su na temeljima te građevine. ČINJENICE I DATUMI Zgrada je pripadala porodici Servijski...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Almaška crkva – Srpska pravoslavna crkva Sv. tri jerarha

POREKLO Današnja crkva, treća po redu na ovom mestu, podignuta je 1797. godine. Predstavlja najveći pravoslavni hram u gradu. ČINJENICE & DATUMI Prvu crkvu podigli su između 1716. i 1718. godine novopridošli meštani sela Almaš, te je otuda i poznatiji naziv crkve – Almaška crkva Druga crkva je podignuta između...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Saborna crkva – Srpska pravoslavna crkva Sv. Đorđa

POREKLO Na mestu današnjeg hrama postojala je manja crkva podignuta još polovinom poslednje decenije XVII veka. U isto vreme Bečki dvor je nakon svoje odluke o uspostavljanju Podunavske vojne granice, naredio seobu bačkog vladike iz Segedina u Šanac. Tada ova mala crkva postaje Saborna crkva. ČINJENICE & DATUMI Vladika Visarion...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Nikolajevska crkva – Srpska pravoslavna crkva prenosa moštiju Sv. Oca Nikolaja

POREKLO Crkva je podignuta sredinom 30-ih godina XVIII veka kao zadužbina braće Hadži-Nedelјka i Stojića Bogdanovića, poznatih i kao braća Hadži-Bogdani. Jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Novom Sadu. ČINJENICE & DATUMI Crkva je stradala u bombardovanju 1849. godine, ali je obnovlјena između 1860. i 1862. godine sredstvima velikih...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kuća u Skerlićevoj br.27

POREKLO Najveće udruženje trgovaca u Novom Sadu osnovali su lokalni Srbi oko 1900. godine. Nazvano je „Novosadska trgovačka omladina“. Prvo sedište udruženja nalazilo se u kući u Skerlićevoj ulici br. 27. ČINJENICE & DATUMI „Novosadska trgovačka omladina“ bila je organizovana po modelu sličnog udruženja koje je već postojalo u Beogradu....

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Matica Srpska

POREKLO Matica srpska osnovana je 1826. godine u Pešti i predstavlja najstariju kulturnu, književnu i naučnu instituciju srpskog naroda. ČINJENICE & DATUMI Osnovana je u vreme oslobađanja Srbije od viševekovne turske vlasti u cilju predstavljanja srpske kulture u Evropi, kao i prosvećivanja srpskog naroda Matica srpska razvila je bogatu izdavačka...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kuća Koste Hadžija u Matice srpske br.18

POREKLO Ova kuća dobila je ime po svom bivšem vlasniku, istaknutom novosadskom advokatu dr Kosti Hadžiju. Hadži je ovde živeo sa svojom ženom i devetoro dece. Kuća je izgrađena u drugoj deceniji XX veka. ČINJENICE I DATUMI Dr Hadži pripadao je jednoj od najistaknutijih novosadskih porodica Bio je pristalica prisajedinjenja...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kuća u Matice srpske br. 22

POREKLO Arsenije Teodorović, jedan od najvažnijih srpskih slikara, početkom XIX veka postaje stanovnik Novog Sada i nastanjuje su u kući koja se nalazila na ovom broju. ČINJENICE I DATUMI Arsenije Arsa Teodorović smatra se centralnom umetničkom ličnošću toga vremena u Novom Sadu Sačinio je 26 ikonostasa, uključujući ikonostas i nekoliko...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Svilara

POREKLO Prva Svilara u gradu osnovana je 1770. godine i smatra se da je bila manufakturna. Početkom 1884. osnovano je prvo industrijsko postrojenje u gradu „Državna fabrika svile“. ČINJENICE & DATUMI Almaški kraj bio je prva industrijska zona u Novom Sadu, a jedna od najrazvijenijih privrednih grana bilo je svilarstvo...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kuća u Almaškoj ulici br. 5

POREKLO Ova stambena, tipično građanska, kuća izgrađena je za Mikloša Aćimovića 1908. godine, a prema projektu Ištvana Kravešića. ČINJENICE & DATUMI Kuća je uvučena u odnosu na uličnu regulaciju ulice i ima bogato dekorisanu fasadu u stilu secesije, čija je malterska plastika danas ipak prilično oštećena Prozorski otvori na kući,...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Kuća u Almaškoj ulici br.20

POREKLO Ova kuća koja se nalazi na uglu sa Svetosavkom ulicom, izgrađena je 1853. godine prema projektu Jozefa Kimnaha. ČINJENICE & DATUMI U drugoj polovini XIX veka u njoj je živeo Đorđe Popović Daničar – pisac, prevodilac, urednik i pokretač časopisa Sedmica i Danica značajnih za kulturni i književni razvoj...

Opširnije
...
... VladimirZubac
...

Palata na Trgu Marije Trandafil br. 12

POREKLO Reprezentativna palata u stilu secesije izgrađena je 1909. godine prema projektu budimpeštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, koji je projektovao i nekoliko drugih palata: kompleks sinagoge, zgradu škole i jevrejske opštine u Novom Sadu. ČINJENICE & DATUMI Fasada spratne palate bogato je dekorisana i izvedena u kombinaciji fasadne opeke, ružičastog kamena...

Opširnije
... VladimirZubac
... VladimirZubac
... VladimirZubac

Zanatski dom – Trg Marije Trandafil br. 14

POREKLO Da bi opstali pred naletom industrijskog razvoja zanatlije različitih delatnosti u Novom Sadu su se ujedinili u jedinstveni zanatski stalež, a krunu tog objedinjavanja predstavljalo je ovo zdanje podignuto 1937-1938. godine na nekadašnjem Žitnom trgu, u tada znanom „srpskom kraju“. ČINJENICE & DATUMI Zanatstvo je na području današnjeg grada...

Opširnije