Manastiri i crkve u srednjem Ibru

Raška predstavlja prostor koji se može označiti istorijskim srcem Srbije, na kom su svoje početke doživeli srpska država, civilizacija i crkva. Zahvata jugozapadne deo Srbije, između srednjeg Ibra i levih pritoka Raške i Studenice. Značaj Raške oblasti meri se na osnovu brojnih istorijskih spomenika koji potiču iz perioda srednjeg veka,...

Raška predstavlja prostor koji se može označiti istorijskim srcem Srbije, na kom su svoje početke doživeli srpska država, civilizacija i crkva. Zahvata jugozapadne deo Srbije, između srednjeg Ibra i levih pritoka Raške i Studenice. Značaj Raške oblasti meri se na osnovu brojnih istorijskih spomenika koji potiču iz perioda srednjeg veka, a među njima su najistaknutiji srpskih, pravoslavni manastiri. Zavičajno udruženje Stara Pavlica koje brižljivo neguje i čuva tradiciju ovog kraja u ovoj turi opisuje najpoznatije manastire ove oblasti.

Projekat je finansiralo Ministarsto kulture Rep.Srbije u 2023. godini.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... @CrniBombarder_CC-BY-SA-4.0
... @Olja-Simovic_CC-BY-SA-4.0

1. Manastir Gradac

Manastir Gradac je kao svoju zadužbinu podigla kraljica Jelena Anžujska, tokom prvih godina vladavine njenog starijeg sina, kralja Dragutina. Tačne godine početka i završetka radova nisu poznate, ali po nekim izvorima izgradnja je započeta 1277. godine. Najčešće se uzima da je vreme izgradnje kraj 13. veka. Najstarije pisano zabeležje o...

Opširnije
... @Olja-Simovic_CC-BY-SA-4.0

2. Manastir Končul

Manastir Končul posvećen svetom Nikoli, ime manastira Končul potiče iz praslovenskog jezika od reči končina, što znači kraj, završetak. Prvi put se spominje u Studeničkom tipiku sa početka 13. veka, a obnovio ga je Stefan Nemanja (krajem 12.veka) tako da verovatno potiče iz prednemanjićkog doba, kao i obližnja Stara Pavlica....

Opširnije
...
...

3. Crkva Svetog Nikole, Baljevac

Činjenica da je izgradnja crkve sv. Nikole u Baljevcu datirana na kraj 12. veka, predstavlja neverovatno saznanje. Dva su osnovna razloga zašto je tako. Prvi je stanje u kome se danas nalazi, pa je neuočljiva i ne doživljava se kao spomenik kulture, a drugi što stanovništvo u njenoj okolini, a...

Opširnije
...

Manastir Sv.Petra i Pavla, Stara Pavlica

Stara Pavlica po arhitektonskoj i prostornoj koncepciji je jedinstvena u Srbiji. Pripada grupi crkava koje se mogu sresti u okolini Ohrida. Za razliku od pravoslavnih crkava Nemanjićkog i kasnijeg perioda, koje su građene u pravcu istok-zapad, ova crkva je sagrađena u pravcu severoistok-jugozapad. Istu orjentaciju imaju i grobovi na Pavličkom...

Opširnije
...
...
...

5. Crkva Vavedenja Pres. Bogorodice, Nova Pavlica

Manastir Nova Pavlica se nalazi pored Ibra u Pavlici, nedaleko od manastira Stara Pavlica i ostataka tvrđave Brvenik Čuveni Musa, zapovednik Tvrđave Brvenik se poslednji put pominje 1381. godine. Verovatno je te godine i umro, a sinovi Stefan i Lazar su sa majkom započeli gradnju zadužbine Nove Pavlice, posvetivši je...

Opširnije
... @CrniBombarder_CC-BY-SA-3.0

6. Crkva Svetog Nikole, Šumnik

Crkva svetog Nikole nalazi se u selu Šumniku kod tvrđave Brvenik, nedaleko od Raške. Nije poznato kada je podignuta, ali se smatra da je u pitanju zadužbina nekog vlastelina, nastala krajem 13. ili početkom 14. veka, dok su arheloška istraživanja potvrdila upotrebu crkve tokom 14. i 15. veka. Po vremenu...

Opširnije
...
...
...

7. Crkva u Paklenju, Ukopana crkva

Nedaleko od lokalnog groblja u selu Paklenje kod Baljevca na Ibru otkriveni su ostatci neobične i u ovom kraju jedinstvene crkve, potpuno ukopane u zemlju, o čijem postojanju doskora ništa nisu znali ni meštani Paklenja, niti arheolozi koji su istraživali ovaj deo doline Ibra. Stručnjaci veruju da se radi jednoj...

Opširnije
Copyright:

Sva prava na sadržaj i autorko delo zadržava ©Zavičajno društvo Stara Pavlica iz Kraljeva. Posebno istaknut sadrzaj sa CC notom. Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture RS u 2023.godini.