Rodna kuća Stevana Mokranjca

Stevan Stojanović Mokranjac bio je srpski kompozitor, horski dirigent, vrsni poznavalac folklora, muzički pedagog zaslužan za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umetničku muziku. Rođen je u Negotinu 9. januara 1856. godine. U maju 1934. godine pojavljuju se prvi podaci o kući u kojoj se rodio Mokranjac i u kojoj je...

Dositejeva 1b, Negotin

Mon-Fri 8-15h; Sat-Sun 10-16h

Stevan Stojanović Mokranjac bio je srpski kompozitor, horski dirigent, vrsni poznavalac folklora, muzički pedagog zaslužan za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umetničku muziku. Rođen je u Negotinu 9. januara 1856. godine. U maju 1934. godine pojavljuju se prvi podaci o kući u kojoj se rodio Mokranjac i u kojoj je proveo prve dane svog života. Bila je to potpuno oronula kuća u samom centru grada. Sa restauracijom se započelo 1964. godine. Kuća se odlikuje skromnijim karakteristikama tradicionalne balkanske varoške stambene kuće.

U ovoj turi upoznajte se sa:

...

Dobrodošli u rodnu kuću Mokranjca

Dugo se u Negotinu nije znalo gde se tačno nalazi kuća slavnog kompozitora. U maju 1934. godine pojavljuju se prvi podaci o kući u kojoj se rodio Mokranjac i u kojoj je proveo prve godine svog života. Bila je to potpuno oronula kuća u samom centru grada, koja je pripadala...

Opširnije
...

Život i delo Stevana Mokranjca

Dela Stevana Mokranjca su nedvosmisleno jedan od stubova srpske kulture, a zahvaljujući brojnim plodotvornim delatnostima na polju stvaralaštva, izvođaštva, pedagoškog rada, etnomuzikologije, Mokranjac se smatra najistaknutijom ličnošću u celokupnoj istoriji srpske muzičke kulture On je utemeljivač umetničke muzike, muzičkog obrazovanja, kao i muzičkog života u Srbiji

Opširnije
...

Stipendista konzervatorijuma u Minhenu

Fotografija iz 1880. godine, na kojoj je Mokranjac prikazan u društvu kolega sa konzervatorijuma u Minhenu. Ovde možete da vidite i srećku lutrije organizovane 1879. godine u korist Mokranjčevog školovanja u inostranstvu, kao i Rešenje odbora Beogradskog pevačkog društva o stipendiranju Stevana Mokranjca za vreme studija muzike u Minhenu. Takođe,...

Opširnije
...

Mokranjac kao horovođa

Ovde se nalazi fotografije na kojima je Mokranjac prikazan kao član Uprave i horovođa Srpsko-jevrejskog pevačkog društva u Beogradu 1889. godine Iz iste godine prikazan je i Ugovor o Mokranjčevom stupanju na mesto horovođe i učitelja pevanja u Beogradskom pevačkom društvu

Opširnije
...

Osnivanje Srpskog gudačkog kvarteta

Na Mokranjčevu inicijativu, 1889. godine, započinje rad prvi Srpski gudački kvartet, u kome on svira drugu violinu. Ostali članovi kvarteta bili su: prva violina Ferdinand Melher, viola Stevan Šram i violončelo Josif Svoboda. Fotografija na kojoj su Mokranjac, Melher, Šram i Svoboda je pred vama Na ovom panou izloženi su...

Opširnije
...

Premijerni koncert u Negotinu

Ovde su prikazane fotografije spomenika na mestu pogibije Hajduk Veljka Petrovića iz 1892. godine i program velikog koncerta održanog u Negotinu u čast otkrivanja spomenika, 19. jula 1892. godine, kao i Mokračev rukopis 6. rukoveti, koja je tada premijerno izvedena  

Opširnije
...

Osnivanje Srpske muzičke škole

Na ovom panou prikazane su fotografije osnivača prve Srpske muzičke škole: Stevana Mokranjca (prvog i doživotnog direktora), Stanislava Biničkog i Cvetka Manojlovića, zatim, zgrada u Beogradu u kojoj je škola, u vreme osnivanja 1899, bila smeštena, kao i Mokranjac sa muškim delom hora Beogradskog pevačkog društva na velikoj turneji po...

Opširnije
...

Mokranjac sa porodicom

Na ovom panou prikazane su fotografije na kojima je Mokranjac u radnoj sobi iz 1912. godine, na terasi svog stane iz iste godine, porodična fotografija iz 1913, kao i kuća u kojoj je Mokranjac živeo u Beogradu Pored fotografija izložen je i poslednji školski dokument Srpske muzičke škole koji je,...

Opširnije
...

Početak Prvog svetskog rata i odlazak u Skoplje

Na ovom panou prikazane su fotografije Mokranjca sa porodicom kako napušta Beograd avgusta 1914. godine i postelja u kojoj je proveo poslednje dane života u Skoplju, septembra 1914. godine Na ovom panou izložen je i plakat umetničkog pomena Stevanu Mokranjcu održanog u Beogradu 1919. godine, kao i dokument o primopredaji...

Opširnije
...

Prenos posmrtnih ostataka u Beograd

Na ovom panou prikazane su fotografije na kojima je pogrebna povorka Mokranjčevih posmrtnih ostataka iz Skoplja u Beograd 1923. godine, kao i fotografija Marije Mokranjac Izloženo je i pismo Marije Mokranjac upućeno Beogradskom pevačkom društvu povodom osvećenja spomenika na Mokranjčevom grobu iz 1926. godine

Opširnije
...

Radna soba

Prikazana je Mokranjčeva radna soba, kojom su autori postavke želeli da ožive atmosferu i ambijent u kome je živeo i radio slavni kompozitor. Rekonstruisana je originalnim nameštajem i ličnim predmetima umetnika Tu se nalazi i klavir, koji je pripadao prvoj Srpskoj muzičkoj školi, koju je Mokranjac 1899. godine sa pijanistom...

Opširnije
...

Soba sa klavirom

Izložen je polukoncertni klavir na kome je Mokranjac dvadeset pet godina radio sa Beogradskim pevačkim društvom Na zidu su izložene porodične fotografije, koje je muzeju poklonila Mokranjčeva snaja, Miroslava Mokranjac Pored ovih originalnih predmeta u ovoj prostoriji nalaze se još: drveni orman, metalni krevet prekriven pirotskim ćilimom, sedeća garnitura –...

Opširnije
...

Trpezarija

Pred vama je prostorija koja predstavlja trpezariju, od autentičnih predmeta možete da vidite ikonu Svetog Nikole koju je Uroš Predić naslikao kao poklon svojoj bratanici Mici Mokranjac 1889. godine, srebrno kandilo, mesingani samovar koji je Mokranjac doneo iz Rusije sa gostovanja Pevačkog društva…

Opširnije
...

Spomen soba Momčila Mokranjca

U okviru Mokranjčeve kuće 2021. godine otvorena je spomen soba posvećena Momčilu Mokranjcu Momčilo Mokranjac hemičar, profesor i toksikolog, jedan je od najvećih srpskih umova koji su se tokom i nakon Velikog rata školovali u Francuskoj. Po povratku u zemlju postavio je temelje obrazovanja u oblasti toksikologije u tadašnjoj državi...

Opširnije
...

Priznanja prof. Momčila Mokranjca

Za naučni doprinos i istraživanja, prof. Mokranjac je dobio prestižna priznanja od strane francuskih akademskih institucija, ali i drugih institucija poput Ministarstva javnog zdravlja Republike Francuske za doprinos na polju javnog zdravlja Izabran je 1953. za dopisnog člana Pariske akademije farmacije, a 1953. i 1955. godine nagrađen je Lavoazijeovom medaljom...

Opširnije
... Pokretna kulturna dobra Muzeja Krajine u Negotinu

Skulptura Stevana Mokranjca

Ispred kuće nalazi se bronzana skulptura Stevana Mokranjca, rad Nebojše Mitrića. Spomenik je bio postavljen i svečano otkriven 20. septembra 1980. godine u okviru festivala Mokranjčevi dani. U znak sećanja na Stevana Stojanovića Mokranjca u Negotinu se, počev od 1966. godine, tradicionalno održavaju horske muzičke svečanosti Mokranjčevi dani . Ovaj...

Opširnije
Copyright:

Sva autorska prava na ovom delu zadržava © MuzejKrajineNegotin. Posebno izdvojem materijal sa CC licencom.