Narodni muzej Čačak

Narodni muzej u Čačku je kompleksna ustanova koja se brine o kulturnom nasleđu Čačka i najbliže okoline, uključujući i prostor Dragačeva i Ivanjice. Čuvanje i promocija posebnog kulturnog identeta počiva na istraživanju i prikazivanju ostataka prošlosti, počev od paleontologije, arheoloških artefakata, preko narodnog i umetničkog stvaralaštva, do prikaza tema iz...

© N.Muzej Čačak

Cara Dušana 1

Uto-Pet 9h–17h; Sub-Ned 9h–13h; Pon zatvoreno.

Narodni muzej u Čačku je kompleksna ustanova koja se brine o kulturnom nasleđu Čačka i najbliže okoline, uključujući i prostor Dragačeva i Ivanjice. Čuvanje i promocija posebnog kulturnog identeta počiva na istraživanju i prikazivanju ostataka prošlosti, počev od paleontologije, arheoloških artefakata, preko narodnog i umetničkog stvaralaštva, do prikaza tema iz istorije, nacionalne i regionalne.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Dobrodošli u Muzej

Narodni muzej u Čačku je kompleksna ustanova koja se brine o kulturnom nasleđu Čačka i najbliže okoline, uključujući i prostor Dragačeva i Ivanjice Čuvanje i promocija posebnog kulturnog identeta počiva na istraživanju i prikazivanju ostataka prošlosti, počev od paleontologije, arheoloških artefakata, preko narodnog i umetničkog stvaralaštva, do prikaza tema iz...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Neolit

Na širem prostoru centralnog Balkana, kao i u ovom delu Zapadne Srbije, razvile su sve dve značajne, sukcesivne kulture nazvane prema eponimnim nalazištima: starčevačka (6200. do 5300. godine pre nove ere) i vinčanska (5300. do 4200. godine pre nove ere) U čačanskom kraju istraženo je nekoliko lokaliteta iz različitih faza...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Bronzano doba

Osim masovnije upotrebe bronze za izradu oružja i karakterističnog nakita, osobenost ovog perioda, koji je trajao od oko druge polovine 3. i tokom celog 2. milenijuma pre nove ere, čini i potpuno nov odnos prema kultu mrtvih Naselja su otkrivena na samo dva lokaliteta – gradina Sokolica u Ostri i...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Gvozdeno doba

Starije gvozdeno doba-halštat, nastaje nakon perioda nemira i migracija s kraja bronzanog doba, kada gvožđe ulazi u svakodnevnu upotrebu. Od kraja 9. veka pre n. e. postepeno se formiraju različite etničke grupe koje su obeležile protoistorijski period centralnog Balkana Izraženo društveno raslojavanje i uspon plemenske aristokratije ilustruje atenička nekropola, gde...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Rimski period

O ovom razdoblju svedoče mnogi spomenici u samom Čačku i njegovoj okolini, gde možemo izdvojiti rimske terme (jedne u centru Čačka, a druge u Beljini) Način izgradnje i sistem podnog grejanja (hipocaustus), samo su jedan od pokazatelja poznate potrebe Rimljana za luksuzom, koja nije mogla biti zaobiđena i na ovim...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Rana Vizantija

Nakon najezde Huna sredinom 5. veka dolazi do postepene konsolidacije vlasti istočnog rimskog carstva na prostoru Balkan Na našoj teritoriji konstatovano je i sondirano više lokaliteta – gradina iz ovog perioda. Najveća i najznačajnija od njih kao upravno sedište regiona je Gradina na planini Jelici

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Srednji vek

Upadi Slovena i Avara u 6. i 7. veku bivali su sve češći, a njihov boravak na vizantijskoj teritoriji sve dugotrajniji Najstariji otkriveni tragovi Srba na ovim prostorima potiču sa lokaliteta Kuline pod Kablarom (planina kod Čačka). Ukrašeni keramički sudovi, malobrojni U postavci posvećenoj kasnijim fazama srednjeg veka nalaze se...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Prvi srpski ustanak

Prvi srpski ustanak, podignut 14. februara 1804. godine u Orašcu, vrlo brzo je zahvatio čačanski kraj Ustanici su pod komandom Lazara Mutapa i Milića Drinčića ušli u varoš (Čačak) 5. aprila 1804. U ustaničkim borbama u dolini Zapadne Morave u toku naredne godine istakle su se starešine čačanskog kraja: prota...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Hadži Prodanova buna

Misao o novom ustanku protiv Turaka ni jednog trenutka nije zamirala. Nju su još više oživljavala turska nasilja i često proturanje vesti o mogućnosti rata Austrije sa Turskom U ovakvoj situaciji sukob sa pratnjom muselima Latif-age u selu Trnavi kod Čačka pretvorio se krajem septembra 1814. godine u Hadži-Prodanovu bunu....

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Drugi srpski ustanak

Početkom 1815. godine čačanski kraj je postao središte priprema za novi ustanak. Dogovor o ponovnom otpočinjanju rata sa Turcima pretvoren je u plan po kome je Arsenije Loma trebao da oslobodi Rudnik, Lazar Mutap Čačak, a Petar Topalović Kragujevac Ratna dejstva, koja su preduzimali ustanici i Turci na teritoriji Rudničke...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Srpsko – Turski rat

Pripreme za rat sa Turskom 1876. na Zapadno – moravskom pravcu počele su izvođenjem obimnih inžinjerijskih radova na utvrđivanju granice na Javoru. Ratnim planom bilo je predviđeno da se preduzme snažna ofanziva prema Sjenici i Bijelom Polju i spoji sa crnogorskom vojskom. Srpska ofanziva za oslobođenje Javora ugasila se pogibijom...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Balkanski ratovi

Početkom 20. veka Čačak je bio sedište Desetog pešadijskog puka, koji je nastavljao tradicije istoimenog bataljona stajaće vojske, formiranog posle Drugog srpsko-turskog rata U Prvom balkanskom ratu Deseti pešadijski puk 1. poziva (Prvog poziva) mobilisan je u Čačku i svečano ispraćen na front. Vojska čačanskog garnizona nekoliko puta je odlazila...

Opširnije

Prvi svetski rat

Nakon završenih Balkanskih ratova čuveni čačanski Deseti puk 2. poziva već na samom početku rata u septembru i oktobru 1914. vodio je borbe na prilazima Drini, pravac ulaska neprijateljske austrijske vojske Na srpskom frontu u prvoj polovini 1915. zavladalo je zatišje posle velikih poraza Austrijske vojske. Deseti kadrovski puk i...

Opširnije
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak
... © N.Muzej Čačak

Drugi svetski rat

Na početku Drugog svetskog rata Čačak je u aprilu 1941. kratko vreme bio sedište komande Pete armije, Vojske Kraljevine Srbije Avioni ratnog vazduhoplovstva sa aerodroma u Preljini bombardovali su nemačke napadne kolone na granici sa Bugarskom Na planini Jelici, kod manastira Stjenika, 12. jula 1941. formiran je Čačanski partizanski odred...

Opširnije
Copyright:

Realizaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, 2021.godine