Stari Zemun

(cc)Miljan Simonović/CC BY-SA 4.0

U ovoj turi upoznajte se sa:

... (cc)Miljan Simonović/CC BY-SA 4.0

Milenijumska kula

Milenijumska kula, simbol Zemuna, jedna je od četiri Milenijumske kule koje su Ugarske vlasti izgradile na sve četiri strane sveta,u sklopu proslave hiljadugodišnice doseljavanja Ugara u Panoniju. Kula visoka 36 metara tada je izgrađena na najužnijoj tački kraljevstva, na brdu Gardoš u Zemunu, 1896. godine. Podignuta je na temeljima nekadašnje...

Opširnije
... (cc) Андријана/CC BY-SA 4.0

Ičkova kuća

Ičkova kuća u ulici Bežanijska br.18 podignuta je 1793. godine. Ima sve odlike reprezentativne gradske kuće s kraja 18. Veka. Predstavlja jednu od najstarijih sačuvanih kuća i svedočanstvo urbanog razvoja Starog jezgra Zemuna. Kuća je sagrađena u stilu klasicizma. U prizemlju se nekada nalazila kafana „Kraljević Marko“, a na spratu...

Opširnije
... (cc) Nicolo/CC BY-SA 3.0

Kuća Dimitrija Davidovića

Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović nalazi se na uglu ulica Glavne br. 6 i Davidovićeve. Sagrađena je krajem 18. veka kao stambena jednospratnica sa unutrašnjim dvorištem. Kasnijim izmenama i dograđivanjem uglavnom je izgubila svoj prvobitan izgled. U ovoj kući je 20. oktobra 1789. godine rođen Dimitrije Davidović, književnik...

Opširnije
... (cc) Андријана/CC BY-SA 4.0

Kuća porodice Karamata

Kuća porodice Karamata sagrađena je 1763. godine za zemunskog trgovca Kuzmana Jovanovića. Kuću je 1779. otkupio Dimitrije Karamata, doseljenik iz tada turske Jegejske Makedonije (danas Pirgi u Grčkoj). Od tada pa sve do danas, zgrada se nalazi u vlasništvu porodice Karamata. Jovan Karamata, Dimitrijev sin, nadzidao je 1827. godine sprat...

Opširnije
... (cc)BrankaVV/CC BY-SA 4.0

Kuća sa sunčanim satom

Kuća na uglu Glavne i Dubrovačke ulice podignuta je 1823. godine. Sunčani sat po kome je ovo zdanje poznato postavljen je na njenu fasadu 1828. godine, pet godina pošto je kuća izgrađena. Zbog svog specifičnog izgleda i rasporeda cifara, ovaj sunčani sat predstavlja raritet u istoriji srpske astronomije. U ovoj...

Opširnije
... (cc) Nicolo/CC BY-SA 3.0

Livnica Pantelić

Livnica „Pantelić“ jedan je od najstarijih objekata tehničkog nasleđa na području grada. Nalazi se u starom jezgru Zemuna, na uglu ulica Dositejeve i Lagumske br.15. Osnovana je 1854. godine, i iz male bravarske radionice i livnice razvila se u specijalizovano preduzeće za livenje zvona i izradu toranjskih satova, postavši u...

Opširnije
... (cc)Milica Buha/CC BY-SA 4.0

Magistrat

Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću. To je bila prizemna barokna građevina, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832. godine, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici. Ova zgrada izgorela je u požaru 1867. godine. Od 1823. do 1832....

Opširnije
... (cc)BrankaVV/CC BY-SA 4.0

Spirtina kuća

Spirtina kuća u Glavnoj ulici br.9 podignuta je 1855. godine za bogatu zemunsku porodicu Spirta. Izgrađena je prema projektu Hajnriha Frajhera fon Ferstla i oblikovana u stilu neogotike. Svojim arhitektonskim odlikama i raskošno opremljenim enterijerom izdvaja se od drugih zemunskih kuća, čime svedoči o visokom socijalnom statusu svojih nekadašnjih vlasnika....

Opširnije
... (cc)Dekanski/CC BY-SA 4.0

Nikolajevska crkva

Gradnja Crkve Svetog Oca Nikolaja ili Nikolajevske crkve otpočela je 1745. godine, na temeljima stare srpske bogomolje iz 16 veka. Crkva se nalazi u istorijskom jezgru Zemuna, ispod tvrđave Gardoš. Građena je u baroknom stilu i ima tipične odlike baroknih hramova podizanih u Sremu u 18. veku. Unutrašnjost crkve krasi...

Opširnije
... (cc) Nicolo/CC BY-SA 3.0

Kafana Beli medved

Kafana „Beli medved“ u ulici Vasilija Vasilijevića br.10 jedini je sačuvani primer tzv. balkanske arhitekture iz osmanlijskog perioda i najstariji objekat u Zemunu. Pretpostavlja se da jezdanje staro skoro 4 veka, mada je tačna godina gradnje nepoznata. Prvi put se u pismenim dokumentima pominje u beleškama francuskog putnika Kiklea, koji...

Opširnije