Lepenski Vir

Lepenski vir kao jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih nalazišta na svetu. Tokom iskopavanja 1967. godine, ispod neolitskog naselja na Lepenskom viru otkriveni su ostaci trapezoidnih staništa, grobovi i monumentalne skulpture jedinstvenog umetničkog izraza, kakvi nisu zabeleženi ni na jednom drugom mestu.

© Lepenski vir

Boljetin bb

Mon–Sun from March till January 09h–17h; February closed.

Lepenski vir kao jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih nalazišta na svetu.
Tokom iskopavanja 1967. godine, ispod neolitskog naselja na Lepenskom viru otkriveni su ostaci trapezoidnih staništa, grobovi i monumentalne skulpture jedinstvenog umetničkog izraza, kakvi nisu zabeleženi ni na jednom drugom mestu.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Dobrodošli u Lepenski Vir

Lepenski vir kao jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih nalazišta na svetu Predstavlja lokalitet po kome je cela jedna kultura nazvana Kultura Lepenskog vira Ovaj lokalitet predstavlja i mesto susreta lokalnih mezolitskih zajednica i novopridošlih neolitskih grupa

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Otkriće Lepenskog vira

Neposredan povod za sveobuhvatna zažtitna arheološka istraživanja preduzeta na ovom području je izgradnja prve brane na Dunavu (projekat Đerdap I) Lokalitet je registrovan 1960. godine, a sondažna iskopavanja na lokalitetu započeta su u avgustu 1965. godine porukovodstvom čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića U toku narednih nekoliko godina kontinuiranih istraživanja ovog lokaliteta,...

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Mezolit

Kada su povodom izgradnje hidrocentrale na Dunavu sredinom 1960–ih godina započela arheološka istraživanja u Đerdapu, niko nije mogao pretpostaviti da će tu biti otkrivena jedna do tada nepoznata, složena kultura čiji su materijalni ostaci hronološki opredeljeni u mezolit Postalo je jasno da je reč o novoj mezolitskoj kulturi, koja je...

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Umetnost mezolita

Svoj umetnički izraz mezolitski umetnici su iskazali kroz oblikovanje skulptura i žrtvenika od velikih oblutaka, izradom drugih predmeta simboličkog karaktera kao i kroz ukrašavanje predmeta za svakodnevnu upotrebu Ornamentalne skulpture su ukrašavane geometrijskim motivima, motivima prepleta i riblje kosti. Osim skupltura i žrtvenika, na lokalitetu su nađeni i drugi predmeti...

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Neolit

Pored proizvodnje hrane, osnovna karakteristika neolita je i pojava keramike tj. izrada posuda i drugih predmeta od pečene gline. Neolitski stanovnici Lepenskog vira, u periodu od pre 5950 do pre 5500 god. pre n.e. i dalje su praktikovali ribolov, ali zemljoradnja i stočarstvo vremenom dobijaju sve značajniju ulogu Na prostoru...

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Načini sahranjivanja-Skeleti

Na Lepenskom Viru istraženo je 136 grobova u kojima su otkriveni skeletni ostaci 180 individua Najstariji grob na Lepenskom viru otkriven je u fazi Proto-Lepenski vir. Na ovom nivou, jedan pokojnik je sahranjen u polusedećem položaju i prekriven gomilom kamenja Pokojnici su uglavnom sahranjivani u opruženom položaju, sa rukama pored...

Opširnije
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir
... © Lepenski vir

Arhitekura Lepenskog vira

Iz najranije faze – Proto-Lepenski vir potiču ostaci samo nekoliko staništa smeštenih na samoj obali, na rastojanju od 8 m do 12 m Iz faza Lepenski vir I i II potiče znatno više staništa. Zbog nagiba terena, u fazi I zadnji deo staništa je ukopavan u peskovitu podlogu, dok su...

Opširnije
... © Lepenski vir

Stena Treskvac

Ogoljena, skoro vertikalna porfirna stena Treskavac, visoka je 679 m nadmorske visine. Nalazi se direktno preko puta naselja Lepenski vir, na rumunskoj strani Dunava Neki naučnici smatraju da su stanovnici Lepenskog vira imali poseban odnos prema ovoj steni, i da im je ona poslužila kao uzor za projektovanje njihovih staništa

Opširnije
Copyright:

Sva prava na sadržaj zadržava @LepenskiVir. Realizaciju pomoglo Ministarstvo kulture informisanja Republike Srbije, 2021.godine.