Narodni muzej Šabac

Bogata kultura, istorija i tradicija grada Šapca i mačvanske regije, sama po sebi je dovoljan razlog da vas dovede u ove krajeve. Nekada najnapredniji i u mnogo čemu prvi grad u čitavoj Srbiji, Šabac se i danas može pohvaliti jednim od najlepših, a zasigurno i najmodernijih muzeja u zemlji. Pripremite...

Masarikova 13

Pon–Pet 9–19h Sub 11–19h Ned closed
+381 15350287

Bogata kultura, istorija i tradicija grada Šapca i mačvanske regije, sama po sebi je dovoljan razlog da vas dovede u ove krajeve. Nekada najnapredniji i u mnogo čemu prvi grad u čitavoj Srbiji, Šabac se i danas može pohvaliti jednim od najlepših, a zasigurno i najmodernijih muzeja u zemlji. Pripremite se da saznate sve o gradu i njegovoj okolini, od praistorije pa do današnjih dana, kroz različite multimedijalne sadržaje koji su deo stalne muzejske postavke, čime se ovaj fantastični muzej izdvaja od većine u Srbiji.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... © Ванилица BY-SA 4.0

Dobrodošli u Narodni muzej Šabac

Dom današnjeg Narodnog muzeja je nekadašnja zgrada Polugimnazije sagrađena 1857. godine Zgrada Muzeja proglašena je spomenikom kulture od velikog značaja 1979. godine. Na inicijativu profesora Šabačke gimnazije, 1906. godine započinje sistematičnije sakupljanje vrednih predmeta Nakon osnivanja Šabačke narodne knjižnice i čitaonice 1928. godine, pod njenim okriljem osniva se i muzejska...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Velikani Podrinja

Najznačajnije delo slikara Stevana Čalića je slika “Velikani Podrinja”, nastala 1937. godine Stevan Čalić rođen je u Kupinovu 1892. godine Nakon završene Gimnazije u Zemunu, pohađa Akademiju likovnih umetnosti u Pragu, te nakon završetka školovanja 1925. godine biva postavljen za učitelja veština u Šabačku gimnaziju U gradu ostaje do svoje...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Vremeplov – praistorija

Na teritoriji Šapca i njegove okoline najstariji tragovi života sežu 6500 godina p. n. e., odnosno period neolita ili mlađeg kamenog doba Najpoznatiji lokalitet sa koga potiče najviše materijala je Benska Bara Eneolit ili bakarno doba javlja se oko 4500 godina p.n.e. Najznačajnije nalaze iz ovog perioda predstavljaju bakarne krstaste...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO

Praistorija – prosopomorfni poklopci

Ovi poklopci su osobeni oblici keramičke proizvodnje čuvene vinčanske kulture koja je egzistirala i na ovom području u doba neolita Na lokalitetu Benska bara nađeni su delovi od preko 30 različitih prosopomorfnih poklopaca Poklopci su imali praktičnu namenu, tj. služili su za poklapanje keramičkih posuda- amfora Njihova druga funkcija bila...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
...

Vremeplov – antička epoha

Rimljani su došli na obalu Save u I veku n.e. i tu podigli grad Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu Osvojenu teritoriju Ilirik podelili su na dve provincije Dalmaciju i Panoniju, kojoj je pripala i teritorija Šabačkog kraja Sredinom III veka na teritoriji Panonije česti su upadi varvarskih plemena što za posledicu...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
...

Rimljani – vile rustike

U doba Rimljana na ovom području bila je razvijena poljoprivredna proizvodnja, o čemu svedoči i veliki broj poljoprivrednih alatki pronađenih na području Mačve i Pocerine Vile rustike bile su poljoprivredna imanja smeštena izvan gradskih naselja Na ovoj teritoriji bile su locirane zbog plodnog tla i blizine Sirmijuma Njihova veličina zavisila...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
...

Rimljani – religiozne figurine

U početku, rimska religija nije bila antropomorfna, takva je postala pod uticajem Grka i Etruraca U antičkoj zbirci muzeja čuva se bronzana skulptura boga Merkura, zaštitnika trgovaca i puteva Statueta boginje Venere, otkrivena je naga, u stojećem stavu, bez glave i obe ruke Poseban značaj u zbirci muzeja imaju ikone...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Tvrđava – simbol Šapca

Urbano naselje na prostoru Šapca postoji već od X veka Grad je u periodu ugarske vladavine bio poznat pod nazivom Mačo i bio je središte Mačvanske banovine Pod srpsku vlast prelazi u XIII veku, u vreme kralja Dragutina Prvi pomen Zaslona, koji je preteča današnjem gradu, kao značajnog trgovačkog i...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
...

Šabac u ustancima i oslobođenje od Turaka

U Prvom i Drugom srpskom ustanku ovo granično područje imalo je veliku stratešku, ekonomsku i političku ulogu Tokom oba ustanka ovde su se odigrale neke od odlučujućih bitaka – 1806. godine boj na Crnobarskom salašu i boj na Mišaru (Prvi srpski ustanak) i 1815. godine boj na Dublju (Drugi srpskog...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
...
...

Šabac gospodara Jevrema Obrenovića

Nakon Drugog srpskog ustanka 1816. za gospodara Šabačke nahije došao je brat kneza Miloša, gospodar Jevrem Obrenović U Šapcu boravi sve do 1831. godine Godine koje je Jevrem Obrenović proveo u Šapcu mogu se smatrati godinama poleta grada U istoriji Šapca XIX vek označen je doba u kojem grad doživljava...

Opširnije
...

Prota Jovan Pavlović

Prota Pavlović jedna je od ličnosti koje su obeležile kulturnu i društvenu istoriju Šapca prve polovine XIX veka Po ličnoj želji Jevrema Obrenovića biva postavljen za „pridvornog sveštenika“ Smatra se za jedanog od najpismenijih Srba svoga vremena Bavio se prevodilačkim radom, pre svega sa nemačkog i engleskog. Posebno je važan...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO

Šabačke prvine

Šabac je u doba Jevrema Obrenovića, ali i tokom ostatka XIX veka, u mnogo čemu prednjačio u odnosu na ostatak Srbije Šabac je u to doba bio vodeća varoš Srbije uređena po evropski standardima, a zbog svog napretka i novina koje su prvo u ovaj grad stizale i svojevrsni srpski...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Dr Draga Ljočić

Rođena je u Šapcu 1855. godine Bila je prva srpska žena lekar Medicinu je studirala u Cirihu, kao jedna od retkih žena studenata medicine u to vreme Bila je velika filantropkinja i zaštitnica dece. Zalagala za otvaranje dečijih bolnica i izgradnju domova za nezbrinutu decu. Javno se zalagala za sticanje...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Apotekarstvo

Nakon osnivanja prve bolnice i apoteke u vreme Jevrema Obrenovića, prva moderna apoteka u Šapcu otvorena je 1856. godine Ova apoteka imala je misionarsku ulogu na polju širenja zdravstvene kulture Osnivač druge šabačke apoteke bio je magistar farmacije Kosta Nikolić, koji je posle studija i doktorirao 1867. godine i tako...

Opširnije
...
...
... © Goran Gajić OROUNDO

Šabac – mali Pariz

Šabac je do današnjih dana u Srbiji ostao poznat kao “Mali Pariz” Grad je tokom XIX veka, a posebno u vreme Jevrema Obrenovića (1816-1831) i nakon odlaska Turaka iz grada 1867, krenuo putem prosperiteta koji se ogledao u svim sferama urbanog razvoja, a razvitak duhovno i društveno bogatog života uporedo...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Školstvo

Trajne temelje duhovnom razvitku grada i sveopštom napretku postavio je razvoja školstva i književne reči Broj učenika škola u Šapcu, posle Beograda, bio je najveći u Srbiji Posebno mesto u istoriji školstva zauzima osnivanje gimnazije 1837. godine 1857. godine otvorena je prva namenski zidana zgrada za Polugimnaziju u Srbiji –...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Književnost

U Šapcu su se rodili, školovali ili radili mnogi slavni srpski književnici Anka Obrenović, kći Jevremova, bila je pisac čiji su prevodi prvi književni radovi neke žene u modernoj, post-otomanskoj Srbiji Veliki srpski književnik Janko Veselinović završio je Šabačku gimnaziju Srpski književnik i lekar Laza K. Lazarević bio je rođeni...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO

Štampa

Vlasnik prve štamparije u Šapcu bio je Andrija Slavuj, koji 1. januara 1883. godine počinje da izdaje prvi list u gradu – „Šabački glasnik“. Ovo je jedno vreme bio jedini lokalni list u unutrašnjosti Srbije U ovom listu objavljena je i prva pripovetka Janka Veselinovića – „Na prelu“ 1888. godine...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Sport

1881. godine, na inicijativu Mihaila Ruvidića, profesora Šabačke gimnazije, osnovano je Šabačko društvo za gimnastiku i borenje 1888. godine u Šapcu je osnovan prvi konjički klub u Srbiji – Kolo jahača „Knez Mihailo“ Razvoj sporta u gradu inteziviran je tokom XX veka 1905. godine dr Avram Vinaver osnovao je šahovski...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

„Zorka“ Šabac

8. oktobra 1938. godine puštena je u rad Hemijska industrija „Zorka“, koja je u to vreme bila najveća hemijska fabrika u jugoistočnoj Evropi Ona je obeležila kasniji višedecenijski period razvoja grada i bezmalo postala sinonim za Šabac Od 1970 – 1990 trajalo je zlatno doba razvoja ove fabrike, kada je...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Gradski život u Šapcu

Gradski život u Šapcu s kraja XIX i početka XX veka, odvijao se po ugledu na život ljudi Evrope i Vojvodine Progresivni razvoj grada ogledao se u mnogim sferama, od načina odevanja, svakodnevnog života do najrazličitijih kulturnih sadražaja U odnosu na ostale gradove u Srbiji, život u Šapcu brže se...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
...

Stradanja Šapca – Prvi i Drugi svetski rat

Šabac i njegova okolina u oba svetska rata pretrpeli su tragična razaranja i podneli velike ljudske žrtve Prva bitka Velikog rata na ovoj teritoriji je čuvena Cerska bitka vođena od 15/16. do 20. avgusta 1914. godine U trenutku oslobođenja 2. novembra 1918. godine Šabac je bio strahovito razoren i izgubio...

Opširnije
...

Šarenica – ćilimarstvo

Kada je posle Drugog srpskog ustanka počela da se učvršćuje vlast srpskih ustanika i da se stvaraju povoljniji uslovi za život, nastaje period masovnog doseljavanja u Mačvu, šabačku Posavinu i Pocerinu iz oblasti dinarske zone Mačva je pretežno naseljavana stanovništvom iz Bosne i Hercegovine, a Posavina i Pocerina, stanovništvom iz...

Opširnije
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO
... © Goran Gajić OROUNDO

Šarenica – narodna nošnja šabačkog kraja

Pod uticajem dinarskog stanovništva doseljenog tokom XIX veka u zapadni deo Srbije, došlo je do promene načina života zatečenog stanovništva, pa i načina odevanja Tadašnja nošnja u Mačvi, Pocerini i šabačkoj Posavini je postepeno primila brojne odlike dinarskog tipa nošnje U nošnju šabačkog kraja ušao je “zubun” – ženski gornji...

Opširnije
... © Ванилица BY-SA 4.0
... © Goran Gajić OROUNDO

Šarenica – šabački vašar

S početka, Šabac je dobio pravo održavanja vašara koji je imao prvenstveno trgovačku funkciju Prvi pomen o tradiciji organizovanja vašara u okolini Šapca je iz XIV veka, u ravaničkoj povelji kneza Lazara U XIX veku u Šapcu su se održavala dva vašara, o Đurđevdanu i Mitrovdanu Početkom XX veka uveden...

Opširnije
... © Ванилица BY-SA 4.0
... © Ванилица BY-SA 4.0

Šarenica – čivijada

Osim po vašaru, Šapčani su prepoznatljivi i po nadimku Čivijaši Kako i kada je postala šabačka čivija, u prenosnom značenju kazivanja, šala i pošalica, do danas se sa sigurnošću ne zna Od 1968. godine, pred Šabački vašar, održava se kulturno-turistička manifestacija „Čivijada”, pod sloganom “belosvetski vašar humora i satire”. Za...

Opširnije