Muzej istorije farmacije

Farmakoistorijska zbirka našla se na Farmaceutskom fakultetu zahvaljujući Dr Andriji Mirkoviću, prvom profesoru istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu. Van svojih stručnih aktivnosti bavio se sistematskim prikupljanjem apotekarskog materijala, alata, nameštaja, knjiga i drugih starina u periodu između dva svetska rata, pa je svoju bogatu zbirku poklonio fakultetu. Kompleksna zbirka koju...

Vojvode Stepe 450

pon - sub 9 - 18h; ned - zatvoreno
+381 11 39 51 372

Farmakoistorijska zbirka našla se na Farmaceutskom fakultetu zahvaljujući Dr Andriji Mirkoviću, prvom profesoru istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu. Van svojih stručnih aktivnosti bavio se sistematskim prikupljanjem apotekarskog materijala, alata, nameštaja, knjiga i drugih starina u periodu između dva svetska rata, pa je svoju bogatu zbirku poklonio fakultetu. Kompleksna zbirka koju čine farmaceutsko posuđe, različiti aparati, rukopisi i knjige iz vremena od 16. do 19. veka, zbog svoje visoke vrednosti još 1948. godine zaštićena je kao kulturno – istorijsko dobro.

U ovoj turi upoznajte se sa:

...
...

01. O muzeju

Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu ima značajnu ulogu baštinjenja i očuvanja kompleksne građe, koja kao prava riznica govori o razvoju farmacije kao struke i kao nauke na prostoru Balkana Ukazuje na značajan uticaj apoteka – zdravstvenih ustanova iz kojih se razvijala ne samo zdravstvena kultura...

Opširnije
...
...
...

02. Istorijat muzeja

Farmakoistorijska zbirka našla se na Farmaceutskom fakultetu zahvaljujući Andriji Mirkoviću, prvom profesoru istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu. Van svojih stručnih aktivnosti bavio se sistematskim prikupljanjem apotekarskog materijala, alata, nameštaja, knjiga i drugih starina u periodu između dva svetska rata, pa je svoju bogatu zbirku poklonio fakultetu. Osnivačkim aktom Farmaceutski fakultet...

Opširnije
...

03. Dr. Andrija Mirković

Dr. Andrija Mirković  (1894 – 1970) bio je profesor na Farmaceutskom fakultetu. Izuzetno je značajan jer je inicirao formiranje Muzeja za istoriju farmacije na Farmaceutskom fakultetu i dao je veliki doprinos razvoju istorije farmacije Kao osnova služila je zbirka farmaceutskih starina koje je sam prikupio sa ciljem da ukaže na...

Opširnije
...

04. Dr. Vojislav Marjanović

Vojislav Marjanović (1905 – 1981) je osnivač Sekcije za istoriju medicine i farmacije Srpskog lekarskog društva 1950. godine čiji je sekretar bio petnaest godina Bio je osnivač Sekcije za istoriju farmacije Farmaceutskog društva Srbije, čiji je sekretar bio dvadeset tri godine, a kasnije i predsednik Vojislav Marjanović je dao veliki...

Opširnije
...

05. Dr. Dragan Stupar

Dragan Stupar (1937 – 2017)  je prvi redovni profesor predmeta Istorija farmacije sa etikom. Njegova doktorska teza predstavlja originalnu studiju vojne farmacije koja je bogata raznovrsnim do tada neobjavljenim arhivskim podacima jasno izloženim i preglednim, prvu te vrste kod nas Bio je rukovodilac više projekata u sanitetskoj upravi Oružanih snaga...

Opširnije
...
...

06. Higija

U grčkoj mitologiji kćerka Asklepija (Eskulapa) bila je Higija- boginja zdravlja i zaštitnica apotekara. Na grčkom jeziku njeno ime znači: lečiti, doneti zdravlje, pa je zato smatrana zaštitnicom ili personifikacijom zdravlja Ime joj je sačuvano do danas u reči- higijena. Higijenom označavamo niz mera vezanih uz čistoću i red koje...

Opširnije
...
...

07. Apoteka kod Ugarskog kralja

Četvrta po redu javna građanska apoteka u Vršcu otvorena je 1885. godine, na dan Svetog Stefana, pa je verovatno zbog toga i dobila naziv „Kod ugarskog kralja Svetog Stefana“. Njen osnivač i prvi koncesionar bio je Sebastijan Štrah, a njen poslednji vlasnik je bio Jožef  Rašteter, sposoban i stručan apotekar...

Opširnije
...
...
...

08. Apotekarske stojnice

Stojnica je vrsta posude koja se u apotekama koristi za čuvanje sirovina za izradu preparata. Proizvodile su se od različitih materijala, različitih veličina i oblika (staklo, porcelan, keramika, drvo). U zavisnosti od vrste sirovine, bira se materijal od koga se izrađuje stojnica Karakteristika svake stojnice je signatura na kojoj je...

Opširnije
...
...

09. Ručne vage

Iz kolekcije muzeja predstavljamo ručnu vagu, koja po modelu spada u terazije. Veštinu merenja ručnom vagom u prošlosti je imao svaki apotekar Sam naziv instrumenta upućuje nas na ruke, tj. šake. Vaga se postavi na srednji prst jedne šake, dok se drugom na jedan tas postavi teg, a na drugi...

Opširnije
...

10. Apotekarski pribor

U laboratoriumu apoteke uglavnom su se koristile posude od stakla i keramike, ponešto je bilo od metala. Mogle su se tu videti menzure, čaše, retorte različitih veličina, boce, tarionici, špatule, kašike, štapići, levci, kondenzatori, prese i drugo posuđe Uz posuđe mogle su se videti i manje aparature koje su imale...

Opširnije
...
...
...

11. Stare i retke knjige

Posebno izdvajamo primerke retkih sačuvanih knjiga koji potiču sa polovine 16. i početka 17 veka: Najstarija knjiga potiče iz 1547.godine i predstavlja Rielov (Ruellii Dionysio Corronio) prikaz Dioskoridovog dela De materia medica Grčki naučnik Pedanius Deoscorides iz 1.veka smatra se osnivačem ili ocem farmalogije i botanike. U svom delu De...

Opširnije
Copyright:

sva prava zadržava Farmaceutski fakultet