Spomen-park Kragujevački oktobar

Spomen-park „Kragujevački oktobar“ predstavlja jedinstvenu kulturnu ustanovu na prostoru jugoistočne Evrope, koja čuva sećanje na nevino pobijene žrtve iz oktobra 1941.godine. Tada je na teritoriji grada Kragujevca i šire okoline, od strane nemačke regularne vojske-Vermahta, za samo 3 dana ubijeno oko 3000 civila.

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Desankin venac bb

Nov 1 – April 14 Pon – Sub 9h–16h April 15 – Oct 31 Pon – Sub 8h–18h Ned i državni praznik 9h – 16h Muzej je zatvoren prvog Januara
+381 34 335 607; +381 34 336 110

Spomen-park „Kragujevački oktobar“ predstavlja jedinstvenu kulturnu ustanovu na prostoru jugoistočne Evrope, koja čuva sećanje na nevino pobijene žrtve iz oktobra 1941.godine. Tada je na teritoriji grada Kragujevca i šire okoline, od strane nemačke regularne vojske-Vermahta, za samo 3 dana ubijeno oko 3000 civila.

U ovoj turi upoznajte se sa:

... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Dobrodošli u Spomen park Kragujevački oktobar

„Kragujevački oktobar“ čuva sećanja na nevino pobijene žrtve iz oktobra 1941.godine kada je na teritoriji grada Kragujevca i šire okoline za samo tri dana ubijeno oko 3000 civila od strane nemačke regularne vojske-Vermahta. Posle rata, 1953. godine, prostor na kome je izvršeno streljanje pretvoren je u memorijalni park koji obuhvata...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Zgrada Muzeja „21.oktobar“

1976 godine, kada se obeležavalo pet vekova grada Kragujevca, Spomen-park dobio je zgradu Muzeja „21.oktobar“. Zgradu su projektovali eminentne arhitekte akademik dr Ivan Antić i arhitekta Ivanka Raspopović, a izgradnja Muzejskog kompleksa je trajala nepunih 5 godina. Arhitektonskom koncepcijom objekta autori projekta su simbolicno iskazali oktobarsku tragediju. Zgrada Muzeja sama...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Kragujevačka tragedija

Streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u II svetskom ratu. Povod za streljanje bili su nemački gubici 16. oktobra u borbi sa četnicima i partizanima na putu Kragujevac- Gornji Milanovac – 10 mrtvih i 26 ranjenih. Streljanje je otpočelo u nedelju, 19....

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Stalna postavka Muzeja „21.oktobar“

Od njihovog osnivanja, Spomen-muzej i memorijalni park posetilo je preko 5 miliona ljudi. Posete se organizuju tako što počinju u Spomen-muzeju, a završavaju se u Memorijalnom prostoru. U skladu sa zahtevima novog vremena 2003. godine pristupilo izradi nove postavke, jer je stara vremenski, estetski i ideološki bila prevaziđena. Autori postavke...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Umetnička dela u okviru stalne muzejske postavke

U okviru stalne muzejske postavke nalaze se tri skulpture. Dve, izvedene u pocinkovanovanom limu, predstavljaju polarizovane celine. Prva, “Prodor ka istoku“(Oto Logo, vajar, 1975.), simbolizuje moćnog orla, odnosno, fašizam na početku rata kao veliku, zlosutnu pticu, a druga postavljena na suprotnoj strani, “Smrt mastodonta“ (Oto Logo, vajar, 1975.), je moćna...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomenici u Spomen-parku

Područje Spomen-parka “Kragujevački oktobar“ uokvireno je blago zatalasanim padinama, a u njihovom podnožju protiču dva potoka, Erdoglijski i Sušički, koji ceo kompleks dele na dve posebne celine. Po čitavom prostoru rasejano je 29 grobnica, u kojima su sahranjeni ljudi streljani 21.oktobra 1941. godine. Trideseta je van teritorije Spomen-parka i u...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomenik bola i prkosa

Delo je vajara Ante Gržetića iz 1959. godine. Predstavlja figure muškarca i žene, isklesane u jednom mermernom bloku. Zaustavljene su u trenutku najveće psihičke i fizičke drame, u agoniji smrti, zgrčene u bolu, dok ih presecaju mitraljeski rafali. Jedna figura još uvek prkosi mecima, a druga, presavijena, pada na tle.

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomenik streljanim đacima i profesorima

Najpozanatija vajarska celina u Memorijalnom prostoru. Ovo delo vajara Miodraga Živkovića iz 1963. godine podignuto je na mestu gde je streljana najveća grupa učenika i 15 profesora. Masa iskonski snažna i kolosalna kao život, posebno život mladih ljudi, pravi silovit tektonski pokret u vis, ka nebu, a onda se iznenada...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomenik otpora i slobode

Vajar Ante Gržetić je autor i ovog dela iz 1966. godine. Spomenik predstavlja veliku bronzanu figuru smrtno ranjenog čoveka, koji se poslednjim naporima snage grčevito bori za još koji trenutak života, ali tu bitku gubi. Ipak, iznad njega se uzdiže beli obelisk, na vrhu razdvojen u slovo V, simbol pobede...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Kristalni cvet

Delo je arhitekte Nebojše Delje iz 1968. godine. Posvećen je petnaestorici čistača obuće, dečacima starim od 12 do 15 godina, mahom Romima, koji su streljani sa jednom grupom odraslih. Geometrijski svedenim formama predstavlja tek rascvetali pupoljak cveta presečen na dva dela. Belina čašica ističe moralnu čistotu dečaka, a crna, pored...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Kameni spavač

Spomenik je posvećen ljudima iz okolnih sela, streljanim na ovom prostoru (Gradimir i Jelica Bosnić, arhitekte, 1970). Ova arhitektonsko-skulptoralna celina objedinjuje dve grobnice. Ograđena je vencem od betonskih blokova, a masivne mermerne skulpture u okviru njega, podsećaju na stogove sena koji dominiraju seoskim dvorištem.

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Sto za jednog

Bronzanim spomenikom Sto za jednog (Nandor Glid,vajar, 1980) surova naredba nacističkog generala Franca Bemea “100 za jednog“ likovno je uobličena mrežom isprepletanih ljudskih tela u bolnom, samrtnom grču. Njihovi obrisi postepeno nestaju i transformišu se u krošnju velikog moćnog stabla, simbola života. Spomenik je poklon grada Modriče (BiH).

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomen-obeležje naroda Hrvatske

Poklon je Republike Hrvatske iz 1981. godine. Delo je vajara Vojina Bakića i arhitekata Josipa i Silvane Sajsl. Sastoji od sedam čeličnih diskova, nejednake veličine, i predstavlja svetlosnu žižu tri grobnice oko njega. Forma kruga, simbola savršenstva i celovitosti od pradavnih vremena, ovde je blago deformisana, čime je autor pokazao...

Opširnije
... cc_Јованвб_CC-BY-SA-3.0

Spomenik protiv zla

Spomenik je izradio meksički vajar Miguel Romo 1991. godine. Isklesan je u jednom mermernom bloku umetničkim stilom naroda Maja, ali je njegova tema hrišćanska. Reljefnom, razgranatom mrežom simbola iz Apokalipse, odnosno, Strašnog suda, navodi na razmišljanja o pravednoj nagradi ili kazni za učinjena dela.

Opširnije

Spomenik streljanim Srbima i Jevrejima

Spomenik streljanim Srbima i Jevrejima, poklon izraelskog grada Bat-Jama i ustanova Šumadijskog okruga, nalazi se van teritorije Spomen-parka, kod grobnice gde su 20. oktobra 1941. godine streljani pripadnici ova dva naroda. Delo je vajara Milorada Zorbića iz 1991. godine. Svojom apstraktnom formom, sastavljenom od kocke, simbola stabilnosti i nepromenjivosti i...

Opširnije
... © Spomen Park Kragujevacki Oktobar

Spomenik prijateljstva

Poklon je rumunskog grada Piteštija. Oblikovan je kao otvorena knjiga, raširenih listova, koji se polako transformišu u broj 21. . Kada se pogleda sa prednje strane, svi listovi se stapaju u formu goluba, koji je univerzalni simbol mira. Izradio ga je rumunski arhitekta Anton Stojku 1994. godine.

Opširnije
... cc_Ванилица_CC-BY-SA-4.0
... cc_Ванилица_CC-BY-SA-4.0

Skulpture „Čovek bez iluzija“ i “Suđaje“

U okviru Spomen-parka nalaze se i dve skulpture, poklon velikog srpskog vajara Jovana Soldatovića, iz 1979. godine. Skulptura “Čovek bez iluzija“ nalazi se na travnjaku sa leve strane ulaznih vrata muzeja “21. oktobar“. Izdužena figura mršavog čoveka, oborene glave i prekršteih ruku i nogu, sedi na niskoj stoličici, glava mu...

Opširnije

Hram-kapela Kragujevačkih novomučenika

U okviru Spomen-parka podignuta je hram-kapela Kragujevačkih novomučenika u srpsko-vizantijskom stilu (arhitekta Ljubica Bošnjak, 2002-2006). Temelje su 14. maja 2002. godine osveštali Njegova svetost patrijarh srpski Pavle i patrijarh Afrike, Petar VII.

Opširnije