Muzej Krajine

Skoro 90 godina Muzej Krajine čuva svedočanstva o bogatoj istoriji i tradiciji Negotinske Krajine. Jedan od prvih kompleksnih muzeja južno od Beograda verno oslikava složene istorijske događaje i ličnosti ovog kraja – od junaka Prvog srpskog ustanka Hajduk Veljka, do najznačanijeg domaćeg kompozitora Stevana Mokranjca. Pod okriljem Muzeja su vekovima...

Vere Radosavljevic br.1

Mon-Fri 08-15h; Sat-Sun 10-16h

Skoro 90 godina Muzej Krajine čuva svedočanstva o bogatoj istoriji i tradiciji Negotinske Krajine. Jedan od prvih kompleksnih muzeja južno od Beograda verno oslikava složene istorijske događaje i ličnosti ovog kraja – od junaka Prvog srpskog ustanka Hajduk Veljka, do najznačanijeg domaćeg kompozitora Stevana Mokranjca. Pod okriljem Muzeja su vekovima stara duhovna i svetovna zdanja kao i antički lokaliteti koji daju posebnu istorijsku vrednost Negotinskoj Krajni.

U ovoj turi upoznajte se sa:

...

Dobrodošli u Muzej Krajine

Nalazite se u Muzeju Krajine koji je osnovan 1934. godine Odlukom bana Moravske banovine sa sedištem u Nišu, a na inicijativu grupe građana. Ovaj Muzej, posle Beograda i Vojvodine, jedan je od najstarijih muzeja u Srbiji To je muzej kompleksnog tipa koji poseduje arheološku, etnološku, istorijsku i zbirku istorije umetnosti....

Opširnije
...

Geologija i paleontologija

U ovoj vitrini je prikazane su geologija i paleontologija Negotinske Krajine gde su izloženi uzorci stena i minerala, kao i fosilni ostaci biljaka i životinja koji su nađeni u stenama mezozojske i kenozojske starosti. Tu možete videti ostatke fosilizovanog drveta, korala, brahiopoda, školjki, puževa, glavonožaca, riba i sisara. Između ostalih,...

Opširnije
...

Mezolit

Najvažniji do sada otkriveni mezolitski lokaliteti koncentrisani su uz desnu obalu Đerdapske klisure, kao grupa naselja polusedentarnih i sedentarnih lovaca- sakupljača i ribolovaca kulture Lepenskog Vira, tokom 8. i 7. milenijuma p.n.e. Kao reprezentativni lokalitet kulture Lepenskog Vira na podučju Ključa spadaju lokaliteti Velesnica i Kula Mihajlovac. U ovoj vitrini...

Opširnije
...

Neolit i metalno doba

U ovoj vitrini izloženi su nalazi iz perioda neolita, eneolita, bronzanog i gvozdenog doba

Opširnije
...

Keltski grob

Poslednji period gvozdenog doba, istovremeno i završni period praistorije u istočnoj Srbiji obeležila je dominacija kulture keltske i dačke populacije. Najviše keltskih nalaza iz ovog kraja pripada periodu 1. veka p.n.e. i to najviše plemenu Skordiska Jedan od najzanimljivijih nalaza je keltski ratnički grob iz Čubre, u kojem su otkriveni...

Opširnije
...

Antički period

U rimskom periodu dunavska obala sa zaleđem, uključujući prostor između Peka, Timoka i Dunava, sačinjavala je jednu celinu sa specifičnim obavezama u okviru razvoja Rimskog carstva. Prvi kontakti Rimljana sa ovim prostorima bili su u vidu kaznenih ekspedicija zabeleženih u izvorima, u vezi sa upadima keltskih i drugih plemena. Međutim,...

Opširnije
...

Tetrarhija

Dolaskom Dioklecijana na čelo Rimskog carstva (285–305), počinje novi period vladavine, nazvan Tetrarhija (vladavina četvorice). To je novi pokušaj obnove Carstva, a za naše krajeve vezuje se za imena dvojice careva Galerija (293–311) i Maksimina Daje (305–313) koji su rođeni na ovim prostorima. Mesto rođenja Galerija je Romulijana kod Gamzigrada,...

Opširnije
...

Seobe naroda

Dolaze novi narodi sa severa, ovaj prostor i dunavski limes postaju najvažnija granica carstva. Nailaze Goti, brojni i nezadrživi, koji se posle bitke kod Hadrijanopolja i pogibije cara Valensa kreću uz Dunav pustošeći i pljačkajući Posle ovog naleta utvrđenja i gradovi na Dunavu i u zaleđu obnavljaju se i popravljaju,...

Opširnije
...

Rani srednji vek

Arheolozima je danas najteže da identifikuju i istraže slovenska i ranosrpska naselja. Nema tu monumentalnih građevina i obilja arheološkog materijala. Radi se o kućama od zemlje i pruća i materijalnoj kulturi u vrlo skromnom izboru Ipak se verovalo da će se upravo ovde, na mestima gde su najbrojnije mase slovenskog...

Opširnije
...

Srednji vek

U perodu od devetog do jedanaestog veka na prostoru Negotinske Krajine i Ključa razvija se tzv. donje podunavska kultura. U tom periodu dolazi i do stvaranja prvih srpskih država, na putu velike Bugarske ekspanzije prema zapadu. Smrću Simeona Velikog Vizantija uspostavlja svoju prevlast na Balkanu. Njena uprava donosi razvoj rudarstva,...

Opširnije
...

Dela Pavla Čortanovića

U želji da se prikaže što kompletnija slika istorijskog razvoja Negotina odabrani su portreti koji prikazuju građane različitih profesija. Izloženi su portreti: Kneza Miloša Obrenovića, Dimitrija Sečanskog (advokata), Petra Sečanskog (sveštenika) i Milutina Garašanina (bio je srpski političar, predsednik Vlade, predsednik Narodne Skupštine i ministar), radovi Pavla Čortanovića, prvog akademskog...

Opširnije
...

Seoska kultura Negotinske Krajine

Prirodni uslovi ovog kraja pružali su velike mogućnosti za razvoj zemljoradnje, stočarstva, ratarstva, vinogradarstva i ribolova. Tako u ovoj vitrini možete da vidite izložene alate koji su se koristili upravo u ovim granama poljoprivrede Tradicionalni značaj vinogradarstva za Negotinsku Krajinu ilustruju eksponati izloženi u prvoj vitrini: kosiri koji služe za...

Opširnije
... etnologija gradska soba

Kultura stanovanja

Ovde možete da vidite kako je u 19. veku izgledala gradska soba. Kako bi se dobila što potpunija slika o uređenju enterijera, izložen je nameštaj za odlaganje odeće, sanduk za devojačku spremu, metalni krevet namešten slamaricom, pokrivalima i jastucima. Čaršav, prekrivač i jastučnice su od belog pamučnog platna, ukrašeni vezom...

Opširnije
...

Stari zanati

U ovoj vitrini prikazani su eksponati liciderskog, voskarskog, hlebarskog, ćurčijskog, terzijskog, kazandžijskog, konopčarskog zanata, kao i drveni predmeti za ispiranje zlata. Izloženi su kalupi različitog oblika koji su služili za pravljenje liciderskih kolača u obliku srca, cveća, konja, zeca itd. Liciderski kalupi su iz radionica starih negotinskih licidera i potiču...

Opširnije
...

Gradska kultura Negotinske Krajine

U ovoj vitrini izloženi su delovi ženske gradske nošnje i prateći detalji iz poslednjih decenija 19. i početka 20. veka. Potreba za finijom odećom zanatske proizvodnje posle 1833. godine znatno se povećala. Sve više se izdvajao sloj trgovaca, zanatlija i činovnika. Nošnja je imala više faza koje su rezultirale iz...

Opširnije
...

Privredni uspon Negotina

U ovoj vitrini izloženi su eksponati koji se odnose na privredni razvoj Krajine, 13. pešadijski puk i socijalistički period. Izložena su dokumenta koja svedoče o razvoju političke misli, vojnoj doktrini, uticaju nauke i umetnosti na naše krajeve. Dominiraju politički događaji i ličnosti Možete videti fotografiju prve negotinske električne centrale koja...

Opširnije
...

Prvi svetski rat

Prvi svetski rat počeo je kao sukob država vojnih blokova Centralnih sila i bloka Antante. U rat je uvučeno 36 država sa milijardu i po stanovnika, od kojih je 70 miliona bilo pod oružjem. Poginulo je preko 10 miliona, a ranjeno preko 21 milion ljudi. Mala Srbija je dala najveće...

Opširnije
...

Bitka na polju Leget

Ovaj deo istorijske postavke odnosi se na Bitku na polju Leget koja se odigrala 1914. godine. Bitka na polju Leget odvijala se na teritoriji Austrougarske monarhije, države koja je imala osvajačke pretenzije prema Kraljevini Srbiji. Njena vlada je poslala ultimatum srpskoj posle Sarajevskog atentata, a zatim je 28. jula objavila...

Opširnije
Copyright:

Sva autorska prava na ovom delu zadržava © MuzejKrajineNegotin. Posebno izdvojem materijal sa CC licencom.